Goodyear kortingsactie

Voorwaarden Goodyear kortingsactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Goodyear kortingsactie” hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Goodyear Dunlop Tires Belgium N.V., gevestigd te Prins Boudewijnlaan 5 in Kontich, België hierna te noemen: “Goodyear Dunlop”.

Artikel 1: Algemeen

 1. De actie geldt van 16/04/2018 t.e.m. 31/05/2018.
 2. Het kortingsbedrag is afhankelijk van het aantal gekochte banden en de velgmaat:
  Velgmaat 2 banden 4 banden
  ≤15" €10 €20
  16-17" €20 €40
  ≥18" €30 €60
 3. Deze promotie is enkel geldig bij deelnemende bandenspecialisten. Voor een lijst van deelnemers kunt u terecht op www.promo.goodyear.be.
 4. De actie is geldig op aankopen van alle zomer- en vierseizoenenbanden van de merken Goodyear en Dunlop die geschikt zijn voor personenwagens, SUV’s en kleine bestelwagens.
 5. Een consument die wil deelnemen aan de actie dient 2 of 4 banden van het merk Goodyear of Dunlop aan te kopen bij 1 van de deelnemende bandenspecialisten en krijgt de korting rechtstreeks op factuur.
 6. Deze actie geldt enkel voor aankopen die plaatsvinden bij deelnemende bandenspecialisten in België.
 7. De actie is niet geldig voor bedrijven, organisaties en instituten.
 8. De actie is niet geldig voor leasingwagens of bedrijfswagens.
 9. Dit aanbod geldt wél voor éénmanszaken.
 10. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties van Goodyear Dunlop.

Artikel 2: Gegevens

 1. Door deel te nemen aan de actie geven consumenten de toestemming aan Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. om hun gegevens te bewaren in het kader van klantenbeheer. Op grond van de toepasselijke wetgeving van bescherming van persoonsgegevens kan de consument op elk ogenblik en zonder kost inzage, correctie of weglating van persoonsgegevens vragen op volgend adres: Goodyear Dunlop Tires Belgium N.V. Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België.
 2. Door deel te nemen aan deze actie verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van dit reglement en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.
 3. Organisator van de actie is:
  Goodyear Dunlop Tires Belgium N.V.
  Prins Boudewijnlaan 5
  2550 Kontich
  België
  BTW-nummer: BE 0400.633.655

Artikel 3: Volledige terugbetaling

 1. Om deel te nemen, dient een persoon zijn/haar factuur van zijn/haar aankoop van Goodyear of Dunlop banden bij een deelnemende bandenspecialst uploaden op onze promowebsite (www.promo.goodyear.be of www.promo.goodyear.lu), het formulier en de schiftingsvraag te beantwoorden.
 2. Facturen kunnen t.e.m. 16/06/2018 geupload worden.
 3. eze actie is enkel geldig op facturen van deelnemende bandenspecialisten bij aankoop van het merk Goodyear of Dunlop.
 4. Een maximum van 40 deelnemers van de actie zullen worden geselecteerd.
 5. De gelukkigen worden na afloop van de actie gecontacteerd via de verstrekte gegevens en de terugbetaling wordt op het geregistreerde rekeningnummer gestort.
 6. De terugbetaling is persoonsgebonden en zal op basis van de ingestuurde factuur terugbetaald worden.
 7. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de terugbetaling vervalt deze aan Goodyear.
 8. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De particulier erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. De particulier garandeert dat zijn of haar inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Goodyear voor eventuele aanspraken van derden terzake.
 3. Goodyear Dunlop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder inbegrepen – doch niet beperkt tot:
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 5: Rechten Goodyear

 1. Goodyear Dunlop behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de actie te beëindigen indien de particulier op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de particulier te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Goodyear Dunlop hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Goodyear Dunlop behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goed dunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor Goodyear Dunlop om vooraf alle inzendingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Goodyear Dunlop zich het recht om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.