Goodyear cashback actie

Voorwaarden Goodyear cashback actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Goodyear cashback” hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., gevestigd te Regus Vianen Business Park, Lange Dreef 11 in 3431 NJ Vianen, Nederland hierna te noemen: “Goodyear”.

Artikel 1: Algemeen

 1. De actie geldt van 01/04/2018 t.e.m. 31/05/2018.
 2. Facturen kunnen geregistreerd worden t/m 16/06/2018.
 3. De cashback is afhankelijk van het aantal gekochte banden en de velgmaat:
  Velgmaat 2 banden 4 banden
  ≤15" €10 €20
  16-17" €20 €40
  ≥18" €30 €60
 4. De promotie is niet geldig voor verkopers die énkel banden online verkopen.
 5. De actie is geldig op aankopen van alle zomer- en vierseizoenenbanden van de merken Goodyear en Dunlop die geschikt zijn voor personenwagens en kleine bestelwagens.
 6. Een consument die wil deelnemen aan de actie dient 2 of 4 banden van het merk Goodyear of Dunlop aan te kopen bij een verkooppunt dat niet énkel banden online verkoopt en dient de factuur te registreren op de website www.cashback.goodyear.nl.
 7. Elke particulier kan slechts één keer geldig deelnemen met unieke persoonlijke gegevens.
 8. Deze actie geldt enkel voor aankopen die plaatsvinden in Nederland en voor personen die woonachtig zijn in Nederland.
 9. De actie is niet geldig voor bedrijven, organisaties en instituten.
 10. De actie is niet geldig voor leasingwagens of bedrijfswagens.
 11. Dit aanbod geldt wél voor éénmanszaken.
 12. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie van Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.
 13. Alle facturen van aankopen bij Euromaster zijn niet geldig met betrekking tot de niet cumuleerbaarheid met andere acties van Goodyear Dunlop.

Artikel 2: Gegevens

 1. Door deel te nemen aan de actie geven consumenten de toestemming aan Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. om hun gegevens te bewaren in het kader van klantenbeheer. Op grond van de toepasselijke wetgeving van bescherming van persoonsgegevens kan de consument op elk ogenblik en zonder kost inzage, correctie of weglating van persoonsgegevens vragen op volgend adres: Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., Regus Vianen Business Park, Lange Dreef 11, 3431 NJ Vianen, Nederland.
 2. Door deel te nemen aan deze actie verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van dit reglement en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.
 3. Organisator van de actie is:
  Goodyear Dunlop Tires Nederland a division of Goodyear
  Dunlop Tires Europe B.V.
  Regus Vianen Business Park
  Lange Dreef 11, 3431 NJ Vianen
  Nederland
  BTW-nr: NL800667566B01

Artikel 3: Volledige terugbetaling

 1. Elke 120ste goedgekeurde registratie die via ons online platform binnenkomt krijgt een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van de banden.
 2. Een maximum van 40 deelnemers van de actie zullen worden geselecteerd.
 3. De gelukkigen worden na afloop van de actie gecontacteerd via de verstrekte gegevens en de terugbetaling wordt op het geregistreerde rekeningnummer gestort.
 4. De terugbetaling is persoonsgebonden en zal op basis van de ingestuurde factuur terugbetaald worden.
 5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de terugbetaling vervalt deze aan Goodyear.
 6. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De particulier erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. De particulier garandeert dat zijn of haar inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Goodyear voor eventuele aanspraken van derden terzake.
 3. Goodyear is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 5: Rechten Goodyear

 1. Goodyear behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de actie te beëindigen indien de particulier op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de particulier te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Goodyear hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Goodyear behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goed dunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor Goodyear om vooraf alle inzendingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Goodyear zich het recht om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.